Základy angličtiny - Freedom (3)

28. července 2013 v 12:02 | Autor |  Základy angličtiny ve skladbách
Tato lekce bude trochu jiná než doposavadní dvě. Vzhledem k tomu, že píseň je celkem obsáhlá a ne všechna slova je nutné znát již teď, se probereme jen některými jejími částmi, které vyberu a vysvětlím. Samozřejmě doporučuji si píseň nejdřív poslechnout (nebo alespoň kousek) a pak si ji projít i s textem, který najdete zde. Zkuste se již předem podívat po slovech, která znáte nebo jsou vám povědomá. Je docela pravděpodobné, že na ně narazíte i v našem dnešním rozboru. Přeji příjemné učení ;)


Hned na začátek bych chtěla zmínit samotný význam slova freedom. Jistě vás také svým způsobem nějak upoutalo - již jsme se totiž setkali s výrazem free. Po přidání koncovky "-dom" vznikne podstatné jméno, a tedy svododa, volnost. Podobně lze tvořit i další slova, jako například boredom (nuda), kingdom (království). Pěkný, celistvý přehled všech možných používaných koncovek, které mění slovní druh, můžete nalézt na stránce Helpforenglish.cz. Samozřejmě není vůbec nutné a ani se po vás nepožaduje, abyste se je snažili naráz všechny naučit. Postupem času to přijde zcela samo :)

Own
znamená vlastní. Může být také slovesem, jako v tomto případě - vlastnit.
We have our own shop. - Máme svůj vlastní obchod.
Mistake
je chyba, omyl.
I´ve done it by mistake. - Udělal jsem to omylem.
Yes, I know I´ve made a mistake but… - Ano, já vím, že jsem udělal chybu, ale…
Man
je muž, nebo také člověk.
Already
znamená už, již. Používá se hlavně s předpřítomným časem.
I´ve already been there. - Už jsem tu byl.
From… to…
Tato vazba znamená od - do, nebo také od - pro, záleží pouze na kontextu. From me to you = ode mě pro tebe. V textu je to míněno jako ze Senegalu do St. Louis.
It´s nice from him. - Je to od něj hezké.
I´m from the Czech Republic. - Jsem z České republiky.
Thanks to
Další vazba. Je velice podobná vazbě because of, rozdíl je stejný jako mezi díky (thanks to) a kvůli (because of) v češtině.
Thanks for
Thanks for your time = děkuji za váš čas.
For
znamená pro. It´s for you. - To je pro tebe.
Give
znamená dát. Give it to me. - Dej mi to.
Came
je nepravidelný minulý tvar slovesa come.
Down
znamená dolů. Spolu s come znamená sejít dolů, (po)klesnout, snížit se.
His
znamená jeho. Stejně jako se mění osobní zájmena v češtině z na moje, tak i anglické he se změnilo na his.
Drum
je buben.
Dream
je sen. Může to být i sloveso - snít (jak fyzicky, tak i o tom, že např. budeme něco mít). Pojí se s předložkou about.
World
je svět. Často se může plést s word, což znamená slovo. Pozor také na výslovnost.
Change in
Sloveso change jsme si již vysvětlili. Spolu s předložkou in znamená změnit se v (něco).
That's all he ever want
To je vše, co kdy chtěl. Ever má více využití, zde znamená vůbec (kdy).
Little
znamená malý. Lze jej použít např. v rodinných vztazích - This is my little brother. = To je můj bráška. nebo také This is my younger brother. = To je můj mladší bratr. Může také znamenat krátce, chvilku.
After
znamená po (něčem), poté co (se něco stane). Spolu s little vytváří výraz chvíli poté.
Give birth
znamená porodit, doslova "dát narození".
Gave
je nepravidelný minulý tvar slovesa give.
Brother
je bratr.
Then
znamená potom, pak.
Pressure
je (ná)tlak.
Made
je nepravidelný minulý tvar slovesa make. Je to také přídavné jméno - vyrobený, udělaný, vytvořený. Zároveň vyjadřuje trpný rod.
Made in China = Vyrobeno v Číně.
Fight
je buď podstatné jméno (boj), nebo sloveso (bojovat). Může mít také jiný význam, a to hádat se.
Kids! Don´t fight, please. - Děti! Nehádejte se, prosím.
One another
znamená navzájem, vzájemně.
Pain
je bolest.
Would
v anglické větě značí podmiňovací způsob. Neplést s could a should.
I wouldn´t do this. - Nedělal bych to.
I shoudn´t do this. - Neměl bych to (u)dělat.
I couldn´t do this. - Nemohl bych to (u)dělat.
Never
znamená nikdy.
Last
může být buď sloveso (trvat), nebo přídavné jméno - poslední, minulý.
It lasted two hours. - Trvalo to dvě hodiny.
I was there last year. - Byl jsem tu minulý rok.
Did
je minulý nepravidelný tvar od slovesa do.
The best
je superlativ od good - dobrý. Znamená tedy nejlepší.
Had
je nepravidelný minulý tvar od slovesa have.
Search
je pátrat, hledat.
Find
je najít.
Kid
je dítě. Lze také užít child.
Have to
znamená muset (něco udělat). Používá se také jako opisný tvar k slovesu must, které se v budoucím a
minulém čase nepoužívá (nemá pro to tvar).
I must do this. - Musím to udělat.
I had to do this. - Musel jsem to udělat.
I will have to do this. - Budu to muset udělat.
Through
znamená skrz.
Myself
je zájmeno a znamená sám, sebe, se.
I´m doing it just for myself. - Dělám to jen pro sebe.
I did it by myself. - Udělal jsem to sám.
Podobným způsobem se skládají tvary i pro další osoby; yourself, himself, herself. V množném čísle ourselves, yourselves, themselves.
School
je škola.
Girl
je dívka.
Cool
možná netřeba vysvětlovat. Primárně však znamená chladivý, studený. V dnešním slova smyslu se však překládá jako super, skvělý.
I don´t care
znamená nestarám se, je mi to jedno, nezáleží mi na tom. Care tedy znamená záležet, starat se o něco, mít zájem o něco.
Whether
je jakási jednoslovná vazba a znamená ať už… nebo… (ve smyslu nezáleží na tom).
Jail
je vězení. Mnohem častěji se ale užívá prison.
Be treated fair
Treat znamená zacházet (s někým), považovat, jednat, chovat se.
I want to be treated fair. - Chci, aby ke mně byli fér.
Need
znamená potřebovat.
Slow down
je zpomalit. Slow znamená pomalý.
Whole
znamená celý.
Town
je město. Dá se použít i city, ale to už naznačuje větší celek, až velkoměsto.
Get down
znamená ničit, ubíjet.
Foreigner
je cizinec. Foreign samo o sobě je přídavné jméno a znamená cizí, zahraniční.
Another
je další, jiný, druhý.
Believe
znamená věřit (v něco). Věřit někomu je trust (somebody).
Still
znamená stále, pořád, ještě. Má více významů dle kontextu.
Around
je kolem, okolo.
Hit
znamená narazit, udeřit, zasáhnout. Může ale také označovat úspěšnou píseň - hit.
Ground
je zem(ě), podlaha.
Stop
znamená zastavit nebo také přestat.
I stopped smoking. - Přestal jsem kouřit.
I stopped to smoke. - Zastavil jsem se, abych si zakouřil.
Until
znamená dokud, do té doby než.
Won´t
je nepravidelný záporný tvar od slova will. Označuje, že se v budoucnosti něco nestane apod.
If
znamená když, jestliže, pokud.
Put your hands up
Put znamená položit, dát. Spolu s up se význam mění na zvednout. Hand je ruka.
God
je Bůh. Často se používá v Oh my God! - O můj bože! (zkráceně omg)
Money
jsou peníze.

A nyní ještě jednou poněkud zjednodušený text písně s vyznačenými novými slovy. Zkuste se na ně zaměřit a v ideálním případě poslouchejte tak dlouho, dokud nebudete schopni si jich většinu přeložit. Sledujte také, v jakém kontextu se objevují. Ta opravdu nejdůležitější, která byste si z dnešní lekce měli odnést, jsou navíc zvýrazněna. Je to sice samozřejmě velice individuální, ale dávám vám to jako doporučení, protože tato budou v dalších textech velmi častá.

Everything I have, everything I own
All my mistakes man you already know
I wanna be free, I wanna be free

From Senegal West Africa,
To St. Louis, Missouri
Thanks to Catherine Dana
For giving my pops his glory
He came down with his drum
And a dream to change the world
In a free uplifting world
And that's all he ever want
Mom came a little after
Gave birth to my brother
then all of the pressure
Made em' fight one another
See, the pain would never last
Did the best with what they had
He knew the world was out for grabs
And he searched to find his

Freedom

So I search to find my freedom

As a kid I never knew
I'd have to hustle just to make it through
So I found myself skipping school
Cause' the girls don't think I'm cool
And because of that I didn't care
Whether or not I went to jail
I just wanna be treated fair
Cause thats all I ever knew
Tellin' me I need to slow down
Cause everybody in the whole town
Cause they know how I get down
Foreigner from another town
Can you believe we still around?
After so many hit the ground
And we ain't gon stop now
Until we get that freedom

Won't stop till I find my freedom

If you wanna be free, and the land is drug-free
put your hands up, put your hands up
If you wanna be free, from all your misery
put your hands up, put your hands up
If you wanna be free, with plenty money
put your hands up, put your hands up
If you wanna be free, just praise G.O.D., put your hands up

Na závěr si dovolím uvést jedno číslo - 270. Nyní bychom měli umět kolem 270 slov. Jistěže chvíli potrvá, než se nám všechna dostanou "pod kůži" a zautomatiují se, ale už teď je to docela závratná představa, když vezmeme v potaz, že máme za sebou teprve tři skladby.

Pěkný den Vám přeje
Autorka blogu
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama